Китай ще инвестира в жп връзката между Дунав, Черно и Егейско море

Високоскоростният релсов път улесни превоза на стоки между Европа и Азия