До какви здравословни проблеми води дългият работен ден?

В България много хора влизат в графата на работохолиците