Финансовата инспекция хванала нарушения за близо 2,5 млн. лева

23 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 2 470 273 лв. са открили от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от институцията. Това е значително по-малко от първото тримесечие на 2018 г., когато бяха установени 79 случая на обща стойност 14 582 819 лв., поясняват от агенцията. Финансовите инспектори идентифицираха 39 "индикатора за измама" по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция. Инфо

text