По пътя към ERM ІІ: Какво обеща България за банковия сектор?

Страната ни се ангажирала със заздравяването му