Върнахме на масата темата за разширяването на ЕС – Интервю

"За мен най-важното е това, което се постига и се извършва в дадена държава, която кандидатства за ЕС, да бъде оценявано и тя сама, в зависимост от постиженията, да...

източник : Банкеръ