Молдовецът, взривил банкомат: Няма да бягам! Искам вкъщи

Бил студент по право в Комрад, имал 4 висящи производства