Единият от биячите на морето бил диабетик. Съжалявал…

Завършил училище на 15 юни, веднага хукнал към морето