Въвеждат бандерол на наливната бира. Какво следва от това?

Ще се оскъпи с малко пивото, а с много ще се увеличи чакането по акцизните складове