Не се карайте с мъжа си, разболявате го!

Скандалите са пагубни за здравето на семейството