Търговският дефицит на САЩ с ръст от 7,2% заради растящ внос и намаляващ износ през юни – Пари и пазари

Причина за разширяването на дефицита е нарастването на американския внос с 0,6% до 260,2 млрд. долара при намаляване на износа с 0,7% до 213,8 млн. долара.

източник : Банкеръ

Сметната палата: Контролът над биопроизводството не защитава достатъчно потребителите

Системата за надзор и контрол върху производство и търговия с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите. Това е основният...

източник : econ.bg - Новини