Honda се гордееше, че прави всичко сама. Сега това е невъзможно

Цената на технологиите промени корпоративната култура на компанията