Тревожността се елиминира и с някои храни

Които съдържат специфични вещества