РБИ с консолидирана печалба от 756 млн. за първото полугодие

- Нетният лихвен доход с ръст от 4.4% на годишна база до 1,663 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 1,593 млн. евро) - Оперативните приходи с ръст от 4.7% до 2,669 млн. евро (полугодието на 2017 г: 2.551 млн. евро) - Общите административни разходи намаляват с 0.6% до 1,494 млн. евро (полугодието на 2017 г.: 1,503 млн. евро) - Позитивно развитие при провизиите върху финансови активи: 83 млн. евро (полугодието на 2017 г.: минус 100 млн. евро) - Печалбата преди

text