Какви са перспективите пред РБИ? – Финансов дневник

РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива.

източник : Банкеръ