Икономиката на Великобритания набра скорост

Много от индикаторите обаче са на исторически ниски нива