Какво трябва да съдържа аптечката на автомобила

Другите задължителни принадлежности са триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка