Каква е връзката между римските пътища и просперитета на регионите в Европа?

Ново проучване показва, че тя е доста голяма