Повече от 2,8 млн. чужди туристи почивали в България през юни и юли

Над 5,2 млн. чуждестранни туристи са посетили страната ни в периода януари-юли на 2018 г. Така за седемте месеца от годината се отбелязва ръст от 6,9% спрямо същия период на 2017 г., показват данните на Националния статистически институт. Само през миналия месец общият брой туристически посещения на чужденци в България е възлизал на 1 620 576, което е увеличение от 2,7% в сравнение с юли 2017 г. През шестия и седмия месец на годината общо 2 828 973 чуждестранни туристи са избрали Българ

text