„Данъкът за основно жилище скача двойно“, „Съдбата на държавата в кутия за обувки“