Кога ще дойде следващата криза и колко силно ще удари?

JPMorgan дадоха своята прогноза