5-те държави, които осигуряват доставките на кафе за целия свят

Две от тях отговарят за над 40% от износа на суровината