Единният цифров портал ще промени вътрешния пазар – Управление и бизнес

92 % от потребителите и предприятията не познават предоставяните на европейско равнище онлайн услуги и не знаят към кого да се обърнат в случай на проблем.

източник : Банкеръ