Прогноза: Газът ще поскъпне пак! Много енергоресурси харчим…

Според експерти страната ни трябва да търси алтернативи