Истински успешните жени никога не правят тези 5 неща

"Феминизмът не прави жените силни. Те вече са силни. Той променя начина, по който света възприема тяхната сила", казва Г.Андерсън. Да си успешна и силна жена не се постига лесно, а да убедиш и околните в това вече е наистина трудна задача. Изисква се воля и добре премислено поведение. Ето защо успешните жени никога не си позволяват да… Игнорират страховете си Страхът е движеща сила и от нас зависи как ще я управляваме правилно. Ако искаме да се движим напред и нагоре, понякога се налага

text