Изкуственият интелект идва: Готов ли е бизнесът за него?

Той предложи доста възможности, за които не бяхме готови