Предпроектното проучване на хъб „Балкан“ предвижда доставка на газ и от Турция

Според данните от проведеното предпроектно проучване за хъб "Балкан" като предпочитан маршрут за реализацията на хъба се очертава "Балкан 1", който...

източник : econ.bg - Новини