Работник vs. работодател – задължения, нарушения

Знаем ли правата си като работещи? Как да ги отстояваме?