СО ще финансира програма за филтри по комините!?

Намалявали замърсяването от битово отопление с 80%