Полша беше шампионът по растеж на Европа 30 години. Ще задържи ли успеха си?

Мнението на експерт от Световната банка