Българският износ на зърно върви слабо

Експортът на пшеница леко се съживи в края на година