ВМРО: Докато НПО-тата пишат жалби, циганите продължават да безчинстват – Общество и политика

Партията се  в безпристрастността на взиманите от комисията решения.

източник : Банкеръ