Американски щат търси хора, които биха се преместили там срещу $10 000

Програмата за привличане на нови граждани там започна