Стъпка напред към ускорител за борба с рака

Проф. Леандър Литов за проекта, уникален за Европа