CME няма да продава словенския си бизнес заради по-добри резултати

Компанията е успяла да изплати 30% от дълга си