Цените на жилищата в България с най-слаб ръст от 2 г.

Данните показват обаче повишение спрямо средното за ЕС