Заплатите в ИТ сектора в Азия надминават тези в Европа, но все пак най- високи са САЩ

По-развитите икономики, удвоиха конкурентоспособността си в ИТ сферата чрез повишаване на стимулите за служителите