Ето го убиеца на дядото в Старо Оряхово!

Във Варненския Окръжен съд бе доведен 23-годишният убиец на възрастния мъж от Старо Оряхово, за да ...