Централните банки не са купували толкова злато от Втората световна война. Защо?

Няколко причини за това