Търсенето и предлагането на малки коли в Европа намалява

Печалбите от тях намаляват, разходите постоянно се увеличават