6 начина да подготвим университетите за бъдещето

Кои са необходимите реформи, които ще запазят силна връзката между образованието и работните места?