Русия временно ще се изключи от интернет

Тестът ще бъде проведен преди 1 април