„Царицата на джебчийството“ в Европа – с наш паспорт!

В занаята е от над 20 години, "шета" из Австрия, Белгия, Франция, Германия