Слаба 2018-а за българския износ, близо 8 млрд. лева отрицателно салдо

Експортът ни за страните извън ЕС намалява с над 12 на сто