„Севко България“ е емитирала облигации за 25 милиона лева за възобновяема енергия

Дружеството ще инвестира в развитието на фотоволтаични паркове и инсталации за биомаса