Наблюдават се положителни тенденции в разплащането на бизнеса, но има и отрицателни

България се приближава все повече до страните-отличници в ЕС по отношение на времето за разплащане на извършени услуги. Това показват данните от доклада на Intrum (European Payment Report 2018) относно разплащанията от/към бизнеса и ръста на европейските предприятия. Проучването обхваща 29 страни, представени от 9607 компании. В него са отразени данни за 2017 и 2018 година. Разплащания бизнес - бизнес Отложеното плащане е в основата на трайните търговски взаимоотношения между компаниите. Най

text