КЗП иска промяна на нормативната уредба за дефектни стоки

Архаична и несъответстваща на съвременните темпове на търговския оборот е съществуващата нормативна уредба за решаването на потребителски казуси с дефектни стоки. Въпреки че в България, за разлика от много европейски държави, тя е доста конкретна. Например, в разстояние от 30 дни търговецът трябва да вземе отношение, допускат се три ремонта и след това се разваля сделката и се връщат парите. Затова съвсем адекватни са усилията на европейските институции към закономерни ходове, които да поставят

text