Експерт за проблемите с ромите: Ножът е опрял до кокъла!

Проблемът не е в ромската група от населението, а в територията на бедността и мизерията. Няма ...