Най-големите рискове пред транспортния сектор, който дава работа на 160 000 души у нас

Индустрията, допринасяща за над 15% от БВП, е изправена пред трудна година