По молба на вещите лица се отлага делото за добива на газ в находище „Спасово“

Административен съд – Варна се произнесе по адм. дело № 1060/2018 г. по описа на съда, с което ...