Страните от ЕС отхвърлиха идеята пенсионните фондове да плащат за финансирането на европейските регулатори

Предложението беше представено в края на миналата година